•  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาภาษาเอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2010

ข้อสอบมีวีดีโอเฉลย

 

 

 

โรงเรียนสามร้อยยออดวิทยาคม ตใไร่เก่า อ.สามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180