ครูจำนงจิต ยะโสธร

   โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

ภาษาอังกฤษสำหรับสอนลูกครู